Używasz niewspieranej wersji przeglądarki! Zaktualizuj przeglądarkę lub skorzystaj z alternatywnych przeglądarek (Google Chrome lub Mozilla Firefox) dla poprawnego wyświetlania serwisu.

Zamknij

dentsu aegis network

POLSKA

Nasza strategia CSR

W 2010 roku wdrożyliśmy Future Proof – globalny program z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Stanowi on ramy pozwalające być odpowiedzialną firmą, w różnych krajach, w różnych kontekstach społecznych i środowiskowych. 

Wizja Future Proof
:

  • Bądźmy odpowiedzialnym przedsiębiorstwem – rozumiemy to jako właściwe działania w naszej codziennej działalności. Nasz program tworzy system skutecznego zarządzania, włączając w to efektywną obserwację i wiarygodne raportowanie, a także zwiększanie świadomości zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zarówno wśród naszych wewnętrznych, jak i zewnętrznych interesariuszy.
  • Wywierajmy pozytywny wpływ - mamy możliwości i chcemy mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo poprzez wykorzystanie siły reklamy. Jednocześnie zależy nam, aby aktywnie chronić środowisko, w którym działamy  i rozwijać lokalne społeczności.
  • Odkrywajmy na nowo sposób, w jaki tworzone są marki – dzięki zaangażowaniu w działania związane ze społecznym zaangażowaniem możemy jeszcze lepiej realizować naszą firmową misję: Innovating the way brands are build czyli m.in. tworzenia marek z uwzględnieniem wpływu, jaki wywierają one na otoczenie w którym funkcjonują. Takie podejście pobudza wewnętrzną współpracę, podnosi zaufanie, innowacyjność działania.


Future Proof rozumiemy jako wskazówki, jak codziennie postępować właściwie i robić dobre rzeczy. Z niego również wynikają ambitne, globalne cele, które sobie wyznaczyliśmy i stale monitujemy, by je móc osiągnąć do roku 2015:

nasza strategia

Aby zrealizować naszą wizję i osiągnąć te cele do roku 2015, opracowaliśmy metodę działania, która pozwala na uwzględnienie społecznej odpowiedzialności biznesu w naszej podstawowej działalności. Metoda ta obejmuje:

  • globalne kampanie (również w mediach społecznościowych) podnoszące poziom wiedzy wśród młodego pokolenia;
  • globalne programy wykorzystujące naszą sieć i siłę cyfrowych mediów w słusznej sprawie;
  • wdrożenie programu Future Proof na całym świecie we wszystkich oddziałach firmy, włączając w to działy technologiczne, finanse, czy komunikację, tak aby uczynić ze społecznej odpowiedzialności biznesu część naszej codziennej pracy;
  • zaangażowanie lokalnych ambasadorów programu Future Proof w organizowanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.